เกี่ยวกับเรา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี

สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี (สก ปท.) เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Pathumthani Provincial Sport Association ( P.S.A ) ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 กำหนดให้จังหวัดต่างๆได้จัดตั้งสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการกีฬาภายในจังหวัดขึ้น สำหรับสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามลำดับดังนี้

นางธารินทร์ สงวนเสริมศรี ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2536
รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดตั้งสมาคม เลขอนุญาตที่ ต.387 / 2537
จดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนจังหวัดปทุมธานี (สำนักงานปกครองจังหวัดปทุมธานี) เลขอนุญาตที่ จ.179 / 2537
ได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งสมาคมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 005 / 2538 ลงวันที่ 25 เมษายน 2538 และนับเป็นการเริ่มต้นการมีสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี เป็นต้นมา

 

สัญลักษณ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะ ห่วง 7 ห่วง อยู่ใต้คบเพลิงรองรับด้วยดอกบัวและรวงข้าวล้อมรอบด้วยลายไทย ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  • ห่วง 7 ห่วง หมายถึงอำเภอในสังกัดจังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 อำเภอ คือ เมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา และหนองเสือ
  • คบเพลิง หมายถึง การกีฬาที่มีความก้าหน้ารุ่งเรือง
  • ดอกบัวและรวงข้าว หมายถึง เครื่องหมายและสัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
  • ลายไทย หมายถึง วัฒนธรรมและ ประเพณี

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty