ชมรมกีฬาคาราเต้โด จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ ชมรมคาราเต้โด จังหวัดปทุมธานี

ชมรมกีฬาคาราเต้โด จังหวัดปทุมธานี

“คาราเต้-โด”

ได้เริ่มต้นเมื่อช่วงกลางปี มีเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ประมาณ 16 คน อยากที่จะเล่นกีฬาคาราเต้โด ไว้เพื่อออกกำลังกาย และเอาไว้ใช้ป้องกันตัว ดังนั้น นายมณตรี ทองไชย ซึ่งเป็นโค้ช อยู่ทีมกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีหลานๆ และเพื่อนๆ ของหลานๆ อยากที่จะเข้าร่วมทำการฝึกซ้อมด้วย ดังนั้นจึงได้ทำการฝึกสอนให้กับเด็กๆ ต่อไปจึงได้ชักชวนเพื่อทำการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาคาราเต้โด ทีมจังหวัดปทุมธานี เพื่อทำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จังหวัดกาญจนบุรีโดยผลการแข่งขันในครั้งนั้นได้มา เหรียญทองแดง คือด.ญ.บุษกร กลี่นเกษร โดยมี นายสุชาติ แก้วฉาย (ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ คลองหลวง) นางอัมพา ขักขะไล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน) และนางสาวศุภลักษณ์ นวลจันทร์ตรา (ผู้ช่วยผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา) ได้สนับสนุนและให้คำปรึกษาหลังจากแข่งขันกีฬา พิษณุโลกเสร็จแล้วนั้น นายมณตรีทองไชย เห็นว่า ทีมจังหวัดปทุมธานีนั้นไม่มีโค้ชหลัก จึงได้ลาออกจากทีมกรุงเทพฯ มาคุมทีม จ.ปทุมธานีแทน และได้เริ่มก่อตั้งชมรม คาราเต้โด จ.ปทุมธานี โดยมี นายสาละวิน มาทรัพย์ (สมาชิกองค์การบริหารส่วยจังหวัดปทุมธานี) มาร่วมเป็นประธานชมรมคาราเต้โด และมี นางชำมะนาด จัตตุวัฒนา (รองประธาน) ช่วยในการสนับสนุนในการแข่งขัน

 

จุดประสงค์หลักในการตั้งชมรมคาราเต้โด จ.ปทุมธานี

เพื่อเผยแพร่กีฬาคาราเต้โดให้เป็นที่รู้จัก สอนให้เยาวชนและบุคคลที่สนใจให้รู้จักวิธีป้องกันตัวเอง ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เป็นตัวแทนนักกีฬา โดยหวังให้เยาวชนห่างไกล จากเกมส์ และยาเสพติด ค้นหานักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของ จ.ปทุมธานี เพื่อทำการแข่งขันในระดับภาคและประเทศต่อไป
แผนงาน

ได้ทำการโชว์ในโรงเรียนต่างๆ ได้ทำการสอนและฝึกซ้อมให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชน และโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจได้ทำการคัดเลือกเด็กทั้งหมดเพื่อเข้ามาเป็นนักกีฬา ได้ทำการฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา ก่อนทำการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อให้ประสบความสำเร็จและชัยชนะ ชื่อเสียง ให้กับจังหวัดปทุมธานีต่อไป

ดังนั้น ชมรมคาราเต้โด จ.ปทุมธานี จึงอยากเชิญชวนนักเรียน เยาวชน และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ที่สนใจในกีฬาคาราเต้โด เพื่อให้ไปทำการสอนให้กับเยาวชนที่สนใจ และสาธิตวิธีการป้องกันตัวในแบบต่างๆ และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี ต่อไป

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty